PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, Belgunique BVBA respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. Bij het tekenen van het Local Friday charter zal uw naam in de overzichtslijst op de website getoond worden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Belgunique BVBA, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Belgunique BVBA.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kan de bezoeker Belgunique BVBA hierover contacteren.

GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de computer van de bezoeker geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of op het mobiel apparaat van de bezoeker geplaatst wordt wanneer de bezoeker een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

De bezoeker kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat de bezoeker een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf van de Bezoeker worden verwijderd. Dit kan de bezoeker doen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). De bezoeker moet hierbij wel rekening houden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat de bezoeker bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies door Belgunique BVBA.

Belgunique BVBA biedt geen garanties met betrekking tot het functioneren van de website van Belgunique BVBA. Voorts is Belgunique BVBA te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen haar website.